2018 წლის 28 მაისს ჩაირთვება ახალი ვებ-გვერდი
ყურადღება
ვებ გვერდის
ახალი ვერსია
GEO
ENG
თანამშრომლები
სტუდენტები
კურსდამთავრებულები
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

(c)TSMU შექმნილია:2014-04-20

განახლებულია: 2014-05-23

უნივერსიტეტის შესახებ
რექტორის გვერდი
უნივერსიტეტის მისია
უნივერსიტეტის ისტორია
მართვის ორგანოები
საკონტაქტო ინფორმაცია
კვლევა
მიმდინარე კვლევები
სამეცნიერო გრანტები
სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტები
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
შემოგვიერთდით
დოპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა
(C) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შექმნილია: 2001 განახლებულია : 2018